Bureau ToekomstSterk

Buurtteam Duurzaam wonen in Het Windmolenbroek kiest bureauToekomstSterk voor onderzoek en advies aan wijkbewoners. Maandag 3 april kwam het Buurtteam Duurzaam Wonen in Het Windmolenbroek bijeen om een keuze te maken voor een onderzoeks- en adviesbureau.
Dat bureau gaat het buurtteam en de wijkbewoners helpen bij het onderzoeken van de mogelijkheden voor de overgang naar betaalbaar en duurzaam energiegebruik in de toekomst. Dit vanwege de voor het klimaat vastgestelde uitdaging dat per 2030/2050 huishoudens in Nederland o.a. geen aardgas meer mogen gebruiken vanwege de bijbehorende CO2 uitstoot. We gaan daarom op zoek naar geschikte alternatieve warmtedragers. In januari startte het buurtteam met haar werk, om een stem te geven aan de wijkbewoners bij de vraag hoe de wijk kan overstappen naar voor het milieu minder schadelijke oplossingen dan o.a. aardgasgestookte en houtgestookte installaties. Het buurtteam ging in overleg met de gemeente Almelo, stelde zelf de onderzoeksvragen op en vroeg offertes aan bij diverse bureaus.
Op maandag 20 maart werden de offertes beoordeeld en werden twee bureaus geselecteerd om hun Plan van Aanpak op 3 april aan het buurtteam online te presenteren. Na beide presentaties werden deze kritisch besproken waarbij ook de wijze waarop de vragen uit het buurtteam werden beantwoord veel
aandacht kreeg. Vooral de wijze van aanpak van ToekomstSterk sprak het buurtteam erg aan. In die aanpak van het onderzoek staan de wensen en behoeften van de wijkbewoners centraal. Het onderzoek naar haalbare en betaalbare energiebronnen voor de wijk en naar haalbare en betaalbare duurzaamheidsmaatregelen binnen de woningen van wijkbewoners, gaat daarbij hand in hand met overlegmomenten met de wijkbewoners. Tijdens deze bijeenkomst was ook een vertegenwoordiger van de Gemeente Almelo aanwezig, om zo haar betrokkenheid te tonen en te laten zien dat het de Gemeente de adviesrol van het Buurtteam uiterst serieus neemt. De eerste wijkbijeenkomst, die bedoeld is voor alle wijkbewoners van Het Windmolenbroek zal in juni plaatsvinden, dan zullen de bewoners horen in
welke richting de adviezen zullen gaan en kunnen ze daarop reageren.

In april en mei zal Toekomst Sterk meerdere dagen met haar bus de wijk in gaan om in gesprek te gaan met bewoners en onderzoek te doen.
Wijkbewoners zullen via een flyer op de hoogte worden gebracht.

Eerste stap is nu dat ToekomstSterk met het buurtteam aan de slag gaat om concrete afspraken te maken voor de planning en uitvoering van de onderzoeksactiviteiten. Deze zullen zich eerst richten op Kanaalzijde Noord. Later kan dit worden ingezet voor de rest van de wijk. Ook het buurtpanel, dat het buurtteam kritisch volgt, zal daarbij worden betrokken.
Tijdens het aanstaande wijkfestival op zondag 4 juni zal het Buurtteam aanwezig zijn om wijkbewoners te ontmoeten en bij te praten.
Ook zoekt het Buurtteam nog versterking, zowel voor het Buurtteam als voor het wijkpanel, de klankbordgroep voor het Buurtteam. Nadere informatie is te vinden op de website www.duurzamewijkenalmelo.nl/windmolenbroek of via mail naar Rutger ter Horst, de buurtbegeleider van Buurkracht, te bereiken via
rutger@buurkracht.nl Via dit mailadres kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.