Enquête Duurzaamheid in Windmolenbroek

Stichting Duurzaam Almelo houdt momenteel een enquête onder de bewoners van de wijk Windmolenbroek in samenwerking met studenten van Hogeschool Saxion in Enschede.

Duurzaam Almelo wil op buurt- en wijkniveau bewoners bevragen over diverse onderwerpen die betrekking hebben op duurzaamheid in het algemeen en klimaatbeleid, milieu en energietransitie in het bijzonder. Waar wil men meer van weten en in hoeverre is men al bezig met deze thema’s in de directe woonomgeving of breder? Aan de hand van de uitkomsten worden themabijeenkomsten gehouden in het Noaberhoes Windmolenbroek, waarvoor de bewoners worden uitgenodigd en deskundigen die informatie kunnen geven en vragen beantwoorden.

Van de gemeente willen we weten welke plannen er liggen voor de wijk Windmolenbroek op het gebied van energietransitie, milieu, klimaatbeleid en groen.
We nodigen onder andere de gemeente Almelo, Cogas en het waterschap Vechtstromen uit om te vertellen wat de bewoners aan plannen te wachten staat.

De vier studenten van de HBO-opleiding Social Work hebben in overleg met hun docenten en Duurzaam Almelo de vragen opgesteld. Het accent van de vragen ligt op duurzaamheid, maar vanuit hun studie zijn ze ook geïnteresseerd in de sociale samenhang (het Noaberschap) in de wijk. Die samenhang is momenteel niet groot. Door mensen op buurtniveau te bevragen en samen te brengen op bijeenkomsten in het Noaberhoes hopen ze zo ook de samenhang te versterken. Buurtbewoners worden ook uitgedaagd om in hun straat of buurt bij te dragen aan de vergroening en bijvoorbeeld gezamenlijk zonnepanelen aan te schaffen. Ook wordt aandacht besteed aan het probleem van verharding van tuinen. Zodra de uitkomsten bekend zijn van de enquête zullen we die openbaar maken.

Op deze manier probeert Duurzaam Almelo een bijdrage te leveren aan het vergroten van het draagvlak voor de verduurzamingsopgaven op buurt- en wijkniveau en ook te laten zien dat er ook financiële winst valt te behalen naast die voor natuur, milieu en het klimaat. De enquête is hier te vinden: https://www.survio.com/survey/d/L8U2Y6E2S5N9K8C4N