IVN & Natuurhuis Almelo

IVN

De activiteiten van het IVN richten zich op natuurbeleving en natuureducatie. Vrijwilligers van IVN organiseren onder andere natuurexcursies, jeugdactiviteiten en cursussen. Sommige cursussen zijn sterk gericht op didactiek, zoals de natuuroudercursus en de natuurgidsenopleiding, andere meer op de natuur, zoals de groencursussen, vogel- of paddenstoelencursussen.

IVN Almelo bestaat sinds 1951. De activiteiten zijn voor een belangrijk deel op kinderen gericht, onder meer met de ‘scharrelkids’ die eens in de maand op zondag bijeenkomen in buitencentrum De Horst aan de Deldensestraat, en met de leskisten die aan scholen beschikbaar worden gesteld. Nieuw is de buurtmoestuin, waar kinderen en hun ouders geholpen worden bij het zaaien, verzorgen en oogsten van hun eigen groenten.

Het IVN organiseert excursies, samen met andere organisaties of alleen, naar bijzondere natuurgebieden als de Doorbraak en de Engbertsdijkvenen. Op zoek naar vogels, geneeskrachtige planten of paddenstoelen.

IVN Almelo werkt mee aan De Groene Visite, een provinciaal netwerk van vrijwilligers die op bezoek gaan bij dementerende ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen in Overijssel. Met het ruiken, zien, proeven, horen en voelen van natuur komen herinneringen naar boven waarover gesproken wordt.

Natuurhus Almelo

De Stichting Natuurhus Almelo is in 2013 opgericht en per 1 januari 2014 heeft de gemeente de taken en het gebruik van het Natuur en Milieu Centrum overdragen aan de Stichting Natuurhus Almelo. Het Natuur en Milieu Centrum aan de Deldensestraat 205 fungeert als Tijdelijk Natuurhus, totdat het Natuurhus in het Hagenpark gereed is.

Het project Natuurhus Almelo bestaat eigenlijk uit drie projecten: het invullen van de samenwerking van de zes Almelose verenigingen (Nivon, KNNV, NBV ’t Iemenschoer, Groei & Bloei, AstronA en IVN) inclusief de integratie van het gemeentelijk Natuur- en Milieu Centrum, de bouw van een duurzaam gebouw en het omtoveren van het Hagenpark in een ‘groene oase’. Dat laatste heeft er inmiddels toe geleid tot een Doepark.

Actieve natuurbeleving en natuureducatie voor iedereen is te vinden bij het IVN en in het bijzonder in het Natuurhus.