Natuur en Milieu Overijssel

Samen met overheden, bedrijven en inwoners werkt Natuur en Milieu Overijssel aan een mooi en duurzaam Overijssel. Een provincie waar het duurzaam wonen en werken is, zodat inwoners nu en later kunnen genieten van een gezonde en groene leefomgeving. Natuur en Milieu Overijssel doet dat door het aanjagen, faciliteren en verbinden van mensen en organisaties op de thema’s duurzaamheid, natuur en landschap.

Vitale leefomgeving

Een vitale leefomgeving voor mens, flora en fauna is nodig om welvaart en welzijn voor de toekomst te borgen. Voor een vitale leefomgeving is het nodig om de biodiversiteit te versterken, zorgvuldig om te gaan met natuurlijke hulpbronnen en te werken aan gezonde, klimaatbestendige steden. Ook de belevingswaarde die natuur en landschap voor mensen heeft is van essentieel belang.

Een circulaire economie

Dit is een economie die niet langer materialen wint, gebruikt en afdankt, maar de overstap maakt van afval naar grondstof. Producten worden ontworpen en gefabriceerd vanuit de gedachte dat ieder product wordt hergebruikt of gerecycled. Verbranding en vervuiling vinden niet meer plaats en afval bestaat niet meer. Voor onze energiebehoefte maken we gebruik van hernieuwbare energie.

 

De kracht van de samenleving

In onze provincie zijn veel lokale coalities van bewoners, die zelfbewust verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leefomgeving. Wij stimuleren en ondersteunen initiatieven die zich sterk maken voor thema’s als voedsel, energie, water, grondstoffen en natuur.

Als een spin in het duurzame web in Overijssel vind je de stichting Natuur en Milieu Overijssel. Naast eigen activiteiten biedt de stichting advies en hulp aan duurzame initiatieven in Overijssel – zo ook aan Stichting Duurzaam Almelo.