Afval is Grondstof

Afval scheiden loont!

Het afval dat door huishoudens wordt geproduceerd noemen we huishoudelijk afval.
Een groot deel van het huishoudelijk afval bestaat uit waardevolle grondstoffen. Deze grondstoffen kunnen hergebruikt of gerecycled worden. Om grondstoffen optimaal te kunnen hergebruiken of recyclen is het noodzakelijk dat deze grondstoffen gescheiden worden aangeboden.

Afvalscheiding levert echt iets op. Hergebruik en recycling van grondstoffen is goed voor het milieu. Er wordt namelijk minder afval verbrand, waardoor er minder CO2 uitstoot is. Ook gaan we op deze manier zuiniger en duurzamer om met onze natuurlijke bronnen.

Hergebruik en recycling van grondstoffen leidt bovendien tot lagere kosten. De hoeveelheid te verwerken restafval wordt namelijk kleiner en grondstoffen brengen ook nog geld op. Uiteindelijk is dat goed voor uw portemonnee, want u als burger betaalt de kosten voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval via de afvalstoffenheffing.

Kortom, afval scheiden loont!♻️

Meer over afvalscheiding is te vinden op de website van TwenteMilieu.

Koffiedik

Koffiedik is te waardevol om weg te gooien. Het is een afvalproduct dat grondstof kan worden voor energieopwekking. Geperst tot pellets levert het een hoogcalorische brandstof voor houtkachels. Landelijk gebeurt dit al, zie Koffierecycling Nederland, of Coffee to burn bijvoorbeeld. Cogas, de leverancier van stadsverwarming aan zo’n 800 huishoudens in het Windmolenbroek, is de installatie aan het verduurzamen. Koffiepellets kunnen ook hier in de kachel, we gaan het zien!

Koffiedik is ook een krachtige meststof om in de tuin te verspreiden. Dahlia’s floreren erop!